Комунальний заклад "ХСШ І-ІІІ ступенів № 166 "Вертикаль"

 Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лініяВиховна робота

 

     Виховна робота в школі, яка ґрунтується на науково-методичній та правовій базі освітньої галузі, - це цілісна система, що спрямована на всебічний розвиток дитини як особистості і громадянина, на забезпечення трудової підготовки та професійного самовизначення, на формування у дитини загальнолюдської гуманістичної моралі, на екологічне і фізичне виховання, на засвоєння визначеного потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство.

Організація виховного процесу в закладі освіти в цілому проводиться відповідно до пріоритетних напрямків розвитку освіти, визначених Законом України "Про загальну середню освіту", Концепцією виховання дітей і молоді в національній системі освіти, Національною програмою патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Конвенцією про права дитини, Декларацією прав дитини, Указом Президента України "Про затвердження заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків", Указом Президента України "Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності", Державними програмами "Діти України", "Молодь України", Комплексною цільовою програмою боротьби зі злочинністю та профілактики правопорушень",

     Діяльність педагогічного колективу щодо виховної роботи  у 2016/2017 навчальному році буде проводитись відповідно до існуючої  системи виховної, навчальної і просвітницької роботи .

Нормативні освітні документи визначили стратегію  розвитку виховної системи, пріоритетні напрямкистворення життєздатної системи безперервного навчання  і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення  особистості, формування інтелектуального потенціалу як  найвищої цінності нації. Саме тому основною виховною проблемою педагогічного колективу  є “Національно-патріотичне” та “Екологічне“  виховання учнів.

У школі є необхідні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу освіти  з питань виховної роботи,  є  папки накопичення  з таких напрямків виховання  як  громадянське,     національно-патріотичне, морально-етичне, правове, художньо-естетичне,  екологічне, трудове і профорієнтаційне, участь учнів закладів освіти в учнівських пошуково-краєзнавчих  акціях, робота з батьками. Папки з нормативних питань мають узагальнений перелік документів, відповідають номенклатурі справ по школі.

     План виховної роботи  ґрунтується  на нормативній базі з урахуванням  рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо планування виховної роботи в закладах освіти, має необхідні розділи та додатки, базується на аналізі результатів контролю адміністрації, організації та результативності виховної роботи за минулий  навчальний рік .

Реалізація основних завдань та принципів виховання здійснювалась  за модулям, що є продуктом творчого пошуку педагогів школи і дозволяє впроваджувати оригінальні виховні ідеї, форми та методи  нетрадиційного навчання і виховання дітей.

Плануванню передує психологічна діагностика  та педагогічний прогноз: анкетування вчителів, учнів, батьків, індивідуальні співбесіди з  класними керівниками. Інноваційною можна вважати таку форму аналітично-діагностичної діяльності  адміністрації  як залучення  до заповнення класними керівниками  картки індивідуального аналізу  стану виховної роботи  в класі за рік. Така робота в школі ведеться сьомий рік, що дає змогу на матеріалі порівняння та  систематизації  визначити  пріоритетні шляхи  у виховній роботі кожного класу, школи .